Art forum of kazakhstan
Шығармашылық жобалар ұйымы
Организация творческих проектов
Organization of creative projects
Басты / Главная / Main

«Art Forum of Kazakhstan» ұйымының қызметі Қазақстанда классикалық музыка орындаушыларының халықаралық балалар және жасөспірімдер байқауын өткізуге бағытталған.

Пандемияға байланысты шектеулер кезеңінде «Art Forum of Kazakhstan» ұйымдастыру комитеті дарынды балалар мен талантты жастарға қашықтықтан сайысуға мүмкіндік беретін онлайн -платформаны іске қосуда.

Біздің ұйым жарыстарға қашықтықтан қатысуға ғана емес, сонымен қатар, бейне қойылымдар үшін сарапшылардан пікір естуге мүмкіндік береді. Сарапшы ретінде әр түрлі елдердің танымал оқытушылары, доценттері, профессорлары, солистері шығады.


Деятельность организации «Art Forum of Kazakhstan» направлена на проведение в Казахстане международных детских и молодёжных конкурсов исполнителей классической музыки.

В период ограничений из-за пандемии организационный комитет «Art Forum of Kazakhstan» запускает онлайн-платформу, которая позволит одарённым детям и талантливой молодёжи участвовать в конкурсах в дистанционном формате.

Наша организация даёт также возможность каждому участнику конкурса получать от экспертов комментарии своих выступлений. В роли экспертов выступят известные педагоги, доценты и профессора, солисты-исполнители из разных стран.


The activity of the organization «Art Forum of Kazakhstan» is aimed at holding international children's and youth competitions of classical music performers in Kazakhstan.

During the period of restrictions due to the pandemic, the organizing committee of "Art Forum of Kazakhstan" is launching an online platform that will allow gifted children and talented youth to participate in competitions in a remote format.

Our organization also provides an opportunity for each participant of the competition to receive comments from experts on their performances. Well-known teachers, associate professors and professors, soloists from different countries will act as experts.

Жаңалықтар / Новости/ News

Байқаулар / Конкурсы / Competitions
 Қазылар алқасы / Жюри / Jury
Нәтижелер / Результаты / Results
Нәтижелер / Результаты / Results
Results
Байланыс / Контакты / Сontacts

Директор организации: +7-707-220-60-69

Исполнительный директор:+7-700-721-54-07

Секретарь: +7-700-721-54-08

Эл.почта: Art-forum.kz@mail.ru
НАШИ ПАРТНЁРЫ
This site was made on Tilda — a website builder that helps to create a website without any code
Create a website